IAmA professional boxer

IAmA professional boxer with dyslexia, MMA!